Termeni și condiții

  1. Considerații generale

Acccesarea site-ului www.taberedevara.ro (vizitarea site-ului, folosirea informațiilor de pe site în scopul înscrierii și participării la programele tematice descrise aici, implică acceptarea în totalitate a termenilor și condițiilor prezentate și detaliate în cele ce urmează.

Site-ul o www.taberedevara.ro este proprietatea SC BLUE CONCEPT S.R.L., societate comercială cu sediul social în loc. Cluj-Napoca, Str. Govora Nr. 9, înscrisă la Registrul Comerțului sub nr. J12/1970/2009, CIF 26120957, adresa de email [email protected]

Site-ul www.taberedevara.ro  este găzduit de serverele societății comerciale Abstracticon S.R.L.

S.C. BLUE CONCEPT S.R.L. nu răspunde în nicio formă de conținutul, calitatea sau natura site-urilor la care se poate ajunge prin legaturi (link-uri) de pe site-ul www.taberedevara.ro . Într-o astfel de situație, răspunderea integrală revine proprietarilor site-urilor respective. Rămâne la latitudinea Dvs dacă veți vizita sau nu aceste site-uri, daca veți lua în considerare sau nu informațiile găsite acolo.

Ne rezervăm dreptul de a opera modificări în Condițiile de Utilizare precum și orice alte modificări pe site-ul www.taberedevara.ro fără o notificare prealabilă. Versiunea actualizată poate fi gasită în timp real pe site-ul www.taberedevara.ro .

Pentru  folosirea site-ului www.taberedevara.ro nu este necesară crearea unui cont sau autentificarea.

2. Comunicarea Electronică

Prin accesarea site-ului www.taberedevara.ro (vizitarea site-ului, trimiterea de e-mail-uri prin care se solicită oferte, informații suplimentare, apelări telefonice etc.) vizitatorul site-ului consimte automat la inițierea și dezvoltarea unei comunicări electronice cu acesta. Comunicarea între cele două părți (vizitator și site) se realizează în mod electronic (email, anunțuri pe site etc), această comunicarea electronică poate fi completată, după caz, cu alte modalități de comunicare (telefon, whatsapp etc.).

3. Drepturile de autor (Copyright)

Întregul conținut al site-ului www.taberedevara.ro  incluzand texte, imagini, grafice, simboluri, design, scripturi și orice alte date, este proprietatea S.C. BLUE CONCEPT S.R.L. sau a partenerilor/colaboratorilor săi și este apărat de Legea pentru protecția drepturilor de autor. Folosirea fără acordul scris al SC BLUE CONCEPT a oricaror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare.

4. Informații despre participarea la programele tematice MODUS VIVENDI

Taberele tematice și programele educative descrise pe www.taberedevara.ro (denumite generic – programe MODUS VIVENDI) sunt organizate de SC BLUE CONCEPT SRL în parteneriat cu Asociația MODUS VIVENDI, cu sprijinul și participarea altor colaboratori / parteneri (structuri turistice, transportatori, furnizori de terțe servicii etc.), în funcție de locația (locul de desfășurare), precum și de tematica programului.

Programele MODUS VIVENDI se adresează elevilor și cadrelor didactice însoțitoare (în cazul grupurilor organizate). Limita de vârstă pentru elevi este cuprinsă între 6-15 ani.

Toate programele MODUS VIVENDI sunt descrise amanunțit pe site-ul www.taberedevara.ro (loc de desfășurare, preț, program de activități, condiții de cazare și masă, condiții de participare etc.). Eventuale informații informații suplimentare pot fi solicitate telefonic (0744.425.925) sau prin email ([email protected])

Procedura de înscriere la programele tematice MODUS VIVENDI:

Pe site-ul www.taberedevara.ro nu se fac înscrieri online.

Pentru înscrierea grupurilor (organizate și însoțite de cadre didactice) la taberele MODUS VIVENDI  se vor parcurge următorii pași:

  1. cadrul didactic, coordonator al grupului de elevi, verifică telefonic (0744.425.925) sau prin email ([email protected]) disponibilitatea locurilor solicitate în seria de tabără dorită;
  2. după confirmarea diponibilității locurilor se face o rezervare de principiu și se stabilește un termen pentru plata avansului (300 lei/participant)*; la termenul convenit, cadrul didactic primește factura în format electronic și efectuează plata avansului prin transfer bancar; împreună cu factura se va trimite și acordul de participare (fișa de grup) și fișa individuală de înscriere (pentru elevi); după semnarea acordului de participare și plata avansului, rezervarea este finalizată.

(*avansul nu este returnabil, se acceptă înlocuitor).

  1. restul de plată se va achita până la sosirea în locație.

Pentru înscrieri individuale / grupuri mici de 2-5 elevi la taberele MODUS VIVENDI  se vor parcurge următorii pași:

  1. se verifică telefonic (0744.425.925) sau prin email ([email protected]) disponibilitatea locurilor solicitate în seria de tabără dorită;
  2. după confirmarea diponibilității locurilor, părintele / tutorele elevului solicită rezervarea locului/locurilor; în termen de 3 zile lucrătoare se va emite factura de avans în format electronic (300 lei/participant*) ce se va achita prin transfer bancar; împreună cu factura se va trimite și acordul de participare și fișa de înscriere; după semnarea acordului de participare și plata avansului, rezervarea este finalizată.

(*avansul nu este returnabil, se acceptă înlocuitor).

  1. restul de plată se va achita până la sosirea în locație.

Alte detalii organizatorice privind participarea la programele MODUS VIVENDI

Fiecare participant va completa o fișă de înscriere (fișa conține date personale, lista cu echipamentul recomandat, reguli de grup, acceptul părinților etc). Fișa de înscriere împreună cu avizul epidemiologic (eliberat de medicul de familie sau de la cabinetul medical al școlii) vor fi prezentate de către fiecare participant la sosirea în tabără. Fișa de înscriere va fi transmisă în format electronic cadrelor didactice la înscrierea grupului în tabără.

Fiecare participant are obligația de a respecta regulamentul prevăzut în fișa de înscriere, completat de regulamentul de ordine interioară ce va fi comunicat grupului la sosirea în locație. Nerespectarea în mod repetat a regulamentului sau abaterile disciplinare grave care pun în pericol siguranţa participantului sau a grupului, vor duce la luarea deciziei de excludere din tabără a elevului în cauză. Părinţii vor fi anuntaţi în prealabil si vor suporta contravaloarea transportului, fără returnarea costurilor taberei.

5. Limitări ale responsabilității

SC BLUE CONCEPT SRL garantează securitatea și confidențialitatea datelor transmise prin comunicarea electronică dar nu garantează faptul că site-ul, serverul/serverele sau mailurile expediate de www.taberedevara.ro  nu conțin viruși sau alte componente dăunătoare.

De asemenea, BLUE CONCEPT S.R.L. nu garantează și nu răspunde pentru:

– eventualele greșeli de tehnoredactare sau de afișare a oricăror informații de pe site.

– pierderile de informații cauzate de orice defecțiuni sau erori ale softului cu care este conceput și găzduit site-ul;

– defecțiunile care periclitează securitatea serverului pe care este găzduit site-ul;

– pentru funcționarea/funcționalitatea continuă a site-ului, pentru informatiile sau continutul site-ului;

Imaginile publicate pe site au un titlu informativ. De asemenea, SC Blue Concept SRL nu garantează că nu există erori în descrierea serviciilor sau că informațiile prezentate pe site sunt complete.

6. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Înscrierea la programele MODUS VIVENDI implică acceptul participanților/tutorilor ca datele lor personale să fie prelucrate și pastrate de SC BLUE CONCEPT S.R.L.

Drept urmare, vă informăm că:

Blue Concept SRL prelucrează datele dumneavoastră cu bună credință, conform prevederilor GDPR.

Datele Dvs. sunt solicitate și prelucrate în scopuri legitime și determinate, după cum urmează: înscrierea și participarea la programele prezentate pe site-ul www.taberedevara.ro (nume, prenume, telefon, email etc.)

Datele sunt necesare pentru comunicarea cu Dvs (email, telefon etc.), pentru întocmirea documentelor fiscale (nume, adresă etc.), pentru crearea unei baze de date necesare realizarii de rapoarte statistice interne etc.

Destinatarul datelor cu caracter personal colectate este BLUE CONCEPT SRL. Pentru a vă putea furniza serviciile noastre, o parte din date ar putea fi transmise către terți: unitate de cazare, transportator etc. sau după caz, autorităților în drept (pentru orice verificări justificate în baza legii). Aceștia, la rândul lor, au obligația legală sau contractuală de a vă proteja datele.

Datele Dvs. personale sunt prelucrate, după caz, atâta timp cât ne obligă legislația aplicabilă în vigoare, până la expirarea obligațiilor contractuale și a termenelor de arhivare, respectiv până la retragerea consimțământului acordat.

SC Blue Concept SRL nu intenționează să transfere datele cu caracter personal deținute către o țară terță sau o organizație internatională și nu utilizează procese decizionale automatizate pentru crearea de profiluri.

Conform Regulamentului nr. 679 / 27 aprilie 2016, Dvs. aveți urmatoarele drepturi: dreptul de acces la date, dreptul de rectificare a datelor (când sunt incomplete, inexacte etc.), dreptul la ștergerea datelor (ex: când a expirat durata de păstrare), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul de a obiecta (dreptul de a vă opune, din motive legate de o situație particulară în care va aflați, prelucrării datelor Dvs. personale), dreptul de a vă adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Pentru exercitarea acestor drepturi, ne puteți adresa o cerere scrisă, datată și semnată, transmisă către Blue Concept SRL prin corespondență la adresa sediului social (Cluj-Napoca, Str. Govora Nr. 9) sau prin e-mail la [email protected]

Vă asigurăm că facem eforturi tehnice și organizatorice pentru asigurarea securității datelor Dvs. personale, protejării lor împotriva distrugerii, modificării, dezvăluirii ori accesului neautorizat asupra lor.

7. Litigii

Se va încerca soluționarea pe cale amiabilă a oricăror dispute ce ar putea să apară între utilizator și SC BLUE CONCEPT SRL. Dacă acest lucru nu va fi posibil, conflictul va fi soluționat în instanță, în conformitate cu legile române în vigoare.

8. Dispoziții finale

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi gasită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, această clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

Participarea la programele MODUS VIVENDI implică acceptarea fără obiecțiuni a condițiilor și termenilor de utilizare, valoarea acestora fiind aceeași cu un contract valabil încheiat.